• Mon - Sat 9.00 - 17.00

ຂ່າວ

ບໍລິສັດ Manignom Auto Group Company Limited ໄດ້ລົງນາມຂໍ້ຕົກລົງກັບ Geely Auto Group ໃນການເປັນຕົວແທນຈຳໜ່າຍລົດ GEELY ໃນ ສປປ ລາວ

ການເຊັນສັນຍາໄດ້ຈັດຂື້ນໃນ ວັນພະຫັດ ທີ່ຜ່ານມາ ລະຫວ່າງ ປະທານບໍລິສັດ ມະນີຍົມ ໂອໂຕ ກຣຸບ ທານ ສຸກສະໜອນ ສີຫາເທບ ແລະ Mr. Jun Song ຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປຂອງ Geely Automative International Corporation ໂດຍມີຄະນະກໍາມະການຈາກທັງສອງບໍລິສັດເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພະຍານ.       ຂໍຕົກລົງນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ ບໍລິສັດ ມະນີຍົມ ໂອໂຕ ກຣຸບ ສາມາດສຸກຍູ້ຄວາມເຂັມແຂງໃຫ້ກັບທຸລະກິດລົດ ດ້ວຍຄວາມຮ່ວມມືກັບແບຣນລົດອັນດັບ 1 ຂອງ ສປ ຈີນ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍເພີມຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນໃນຕະລາດລົດ ຂອງ Manignom Group ໃນປີ 2021 ລວມທັງສະເໜີທາງເລືອກໃຫມ່ໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈໃນ ນະວັດຕະກຳລົດໃຫມ່ ແລະ ປະສົບການດ້ານການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເໜືອຄວາມຄາດໜາຍ. ການເຊັນສັນຍາໃນຄັ້ງນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ Manignom Group ສາມາດຂະຫຍາຍທຸລະກິດຈຳໜ່າຍຂາຍລົດສ່ວນບຸກຄົນໃນ ສປປ ລາວ ນອກຈາກການເປັນຕົວແທນຈຳໜ່າຍ ແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວໃນ ສປປ ລາວ ສຳລັບ ກຸ່ມບໍລິສັດ…

ມອບບານເຕະເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ໂຮງຮຽນພາກໃຕ້

ບໍລິສັດເຊບໂຣເລດລາວ ແລະ ການສຶກສາເພື່ອການພັດທະນາ (EDF-Lao) ໄດ້ ສະເຫນີມອບບານເຕະຫລາຍ 5,000 ໜ່ວຍ ໄປໂຮງຮຽນ

ພິທີ່ມອບຮັບເຄື່ອງກິລາ ແລະ ອຸປະກອນການສຶກສາ

ໃນວັນທີ 18 ເດືອນ ມີນາ 2016 cliquez ici ທີ່ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ ນາພຶງ ໂພນທອນ

ປະທານບໍລິສັດ ເຊບໂຣເລດ ລາວ ເປີດອາຄານໂຮງຮຽນຫຼັງໃໝ່

ຂ້າພະເຈົ້າ ສຸກສະໝອນ ສີຫາເທບ ໃນນາມຂອງແ ແລະ ປະທານ ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ຂອງກຸ່ມ ບໍລິສັດ ມະນີຍົມກຣຸບ