ໃນວັນທີ 18 ເດືອນ ມີນາ 2016 cliquez ici ທີ່ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ ນາພຶງ ໂພນທອນ

ໃນເບື່ອງຕົ້ນທາງບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາໄດ້ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ 12 ໂຮງຮຽນກ່ອນ ເຊິ່ງເຄື່ອງທີ່ນຳມາມອບໃຫ້ໃນວັນນີ້ປະກອບມີ

  • ໝາກບານເຕະ 100 ໜ່ວຍ
  • ປື້ມຂຽນ 700 ຫົວ
  • ປິກ 700 ກ້ານ
  • ສໍດຳ 700 ກ້ານ
  • ຊຸດກີລາ 50 ຊຸດ
  • ເຄື່ອງອຸປະໂພກຈຳນວນໜຶ່ງ ເຊິ່ງລວມແລ້ວ ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານກີບ.

 

ກ່າວມອບເຄື່ອງ ທ່ານ ໂສພາໄຊ ຈັນທະນູສອນ. ຫົວໜ້າບໍລິຫານການຕະຫຼາດ ຕາງໜ້າໃນນາມບໍລິສັດ ມະນນີຍົມກຣຸບ ແລະເຊບໂຣເລດ ລາວ.

ກ່າວຮັບ ທ່ານ ບຸນເລັ່ງ ວົງຄົນສີ ຫົວໜ້າກຸ່ມເຂດເມືອງເຟືອງ