ບໍລິສັດເຊບໂຣເລດລາວ ແລະ ການສຶກສາເພື່ອການພັດທະນາ (EDF-Lao) ໄດ້ ສະເຫນີມອບບານເຕະຫລາຍ 5,000 ໜ່ວຍ ໄປໂຮງຮຽນທີ່ຢູ່ພາຍໃນແຂວງ ໄຊສົມບູນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຈຳປາສັກ ແລະ ເຊກອງ ຜ່ານກະຊວງສຶກສາແລະກິລາ.

ໜາກບານ 5.700 ໜ່ວຍ ຈະໄດ້ຮັບການແຈກຢາຍໃຫ້ນັກຮຽນຫຼາຍກວ່າ 125,000 ຄົນ ປະມານ 2.684 ໂຮງຮຽນໃນ 34 ເມືອງຂອງແຂວງເປົ້້າຫມາຍເພື່ອໃຊ້ໃນກິດຈະກໍາໂຮງຮຽນ.

EDF-Lao ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກໂດຍ Chevrolet ເພື່ອປະສານງານການແຈກຢາຍບານເຕະສໍາລັບເດັກນ້ອຍທີ່ຂາດເຂີນໃນລາວ ເຊິງເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງສັນຍາຮ່ວມມືເພື່ອສົ່ງເສີມໂຄງການ One World Football. ບານເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມພິເສດຄືວ່າຈະບໍ່ຫົ່ວຫຼືແຕກຄືກັບໜາກບານທົ່ວໄປ ແລະ ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໄດ້ກັບທຸກປະເພດຂອງເດີນເຕະບານ.

ຈຸດປະສົງຂອງການສະຫນັບສະຫນູນແມ່ນເພື່ອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຊາວຫນຸ່ມທີ່ຂາດແຄນໃນລາວໂດຍໃຫ້ໂອກາດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຫຼິ້ນບານເຕະ.

ໃນເວລາເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາແລະກິລາ, ທ່ານດຣ. ພັນຄຳ ວິພາວັນ ແລະ ທ່ານ ສະສຸກສະໜອນ ສີຫາເທບ ປະທານບໍລິສັດ ມະນີຍົມ ກຣຸບ ແລະ ເຊບໂຣເລດລາວ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດເຂົ້າຮ່ວມ.

ຫຼັງຈາກພິທີດັ່ງກ່າວ, ພະນັກງານຈາກ Chevrolet ແລະ cialis viagra EDF-Lao ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນຢູ່ນອກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມບານເຕະເພື່ອສອນເດັກນ້ອຍກ່ຽວກັບກົດລະບຽບຂອງເກມແລະຈັດການແຂ່ງຂັນບານເຕະມິດຕະພາບລະຫວ່າງພະນັກງານ Chevrolet ແລະ ນັກຮຽນ. ພ້ອມກັບມອບບານເຕະຈຳນວນນຶ່ງໃຫ້.

Chevrolet ແລະ EDF-Lao ແບ່ງປັນພາລະກິດດຽວກັນເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງຊີວິດໂດຍຜ່ານການກິລາແລະການສຶກສາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນສໍາລັບຊາວຫນຸ່ມໃນເຂດທີ່ຍັງບໍ່ພັດທະນາຂອງລາວ.

Chevrolet ແລະ EDF-Lao ຈະເນັ້ນໃສ່ແຂວງຈໍາປາສັກ ໃນການຈັດຕັ້ງກິດຈະກໍາອື່ນຕ່າງໆ ສໍາລັບນັກສຶກສາທີ່ຈະປະກອບມີ ການຈັດຝຶກອົບຮົມກິລາບານເຕະສອນໂດຍອາຈານຈາກສະຫະພັນບານເຕະລາວ, ການແຂ່ງຂັນບານເຕະມິດ, ເກມແລະລາງວັນ.

ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຈາກກະຊວງສຶກສາແລະກິລາແລະຫ້ອງການສຶກສາແລະກິລາຂັ້ນແຂວງແລະເມືອງແລະພະນັກງານແລະນັກຮຽນຈາກໂຮງຮຽນໃກ້ຄຽງຈະໄດ້ຮັບເຊີນ.

ທ່ານ ສຸກສະໝອນ ກ່າວວ່າການໃຫ້ນັກຮຽນທີ່ມີບານເຕະຈະຊຸກຍູ້ໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນໂຮງຮຽນ, ຊຸມຊົນ ແລະ ປະເທດ.

ອີງຕາມໂຄງການວັນເວີເພລຟຸດບອນ, “ການຫຼິ້ນເຕະບານແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງຊີວິດຂອງເດັກແລະຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຫຼິ້ນ, ຮຽນຮູ້ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່. ຫຼິ້ນຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາຟື້ນຕົວຈາກການບາດເຈັບ, ຮັບມືກັບສະຖານະການທີ່ທ້າທາຍ ແລະ ພັດທະນາສຸຂະພາບທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ທາງຈິດໃຈແລະທາງວິນຍານ.”

“ການຫຼິ້ນເຮັດໃຫ້ຄວາມຫວັງ, ຄວາມພູມໃຈ ແລະ ໂອກາດ. ໃນການຫຼິ້ນ, ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນແມ່ນ ຊຸບເປີຮີໂຣ, ຄວາມຝັນສາມາດໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້, ຄວາມເຈັບປອດໃນ ປັດຈຸບັນແມ່ນລືມຊົ່ວຄາວ ແລະ ການປິ່ນປົວສາມາດເລີ່ມຕົ້ນ – ທີ່ເປັນພະລັງງານຂອງການຫຼິ້ນ. ”