ປີ 1995 ເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດຂາຍລົດມືສອງ ແລະ ໄດ້ ເປີດສູນ ມະນີຍົມ ໂອໂຕ ກຣຸບ ນຳເຂົ້າລົດທຸກລຸ້ນ ທຸກຍີ່ຫໍ້